O společnosti

Společnost SV-Stav, s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 a certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005

 

Environmentální politika

Pro společnost SV-Stav, s.r.o Bílovice je prevence znečišťování životního prostředí a poškozování životního prostředí jednou ze základních priorit uplatňovanou při všech činnostech. Environmentální politika je založena na důsledném využití všech dostupných zdrojů vedoucích k dosažení plánovaných cílů směrem k vlastním zaměstnancům, subdodavatelům a k zákazníkům společnosti SV-Stav, s.r.o. Vedení společnosti se snaží směrovat své pracovníky k dodržování následujících zásad:

  • Veškeré stavební a doprovodné práce realizovat, aby byl negativní vliv na životní prostředí minimalizován.
  • Veškeré činnosti spojené s realizací díla provádět vždy tak, aby byl dbán ohled na občany dotčené realizací stavby a na okolní stavby.
  • Vzniklé odpady ze stavební a doprovodné činnosti se snažit co nejefektivněji a v maximálním množství recyklovat.
  • Jakýkoliv odpad, který na stavbě vznikne třídit a nakládat s ním v souladu se zákony a platnými předpisy.
  • Vést pracovníky k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí.
  • Společnost má zpracován registr environmentálních aspektů. Pro bližší informace kontaktujte vedení společnosti, respektive jednatele.

Bílovice 1.2.2008